Zakonodaja

Evidentiranje in delitev porabe predpisuje zakonodaja!

Vrsta zakonodajnih predpisov določa, da je potrebno v večstanovanjskih stavbah montirati števce za evidentiranje porabe vode in toplote. Prav tako so v zakonodajnih predpisih določeni načini deljenja stroškov. V kolikor niste prepričani, da sta vaš obračun in delitev stroškov pravilna, lahko to preverite v spodnji zakonodaji ali enostavno kontaktirate našega svetovalca.

Pravilniki:

Zakoni: