Pogosta vprašanja

Kaj merijo števci za toploto?

Za ugotavljanje porabljene energije za ogrevanje se uporabljata dve vrsti števcev: kalorimetri in delilniki. Kalorimeter z dvema tipaloma meri temperaturo vode v ceveh ob vstopu in izstopu iz stanovanja. Hkrati meri tudi količino (pretok) vode in iz teh podatkov sproti izračunava porabljeno energijo. 

Delilniki, nameščeni na vsak radiator, se na tržišču pojavljajo v dveh izvedbah. Eno-tipalni delilniki merijo temperaturo radiatorja na mestu, kjer so nanj pritrjeni. Dvo-tipalni delilniki pa poleg tega merijo še temperaturo na svoji sprednji strani, torej temperaturo v prostoru tik ob radiatorju. Pri obojih upoštevamo še velikost oziroma moč radiatorja, na katerega so nameščeni in tako izračunavamo delež porabljene energije v enotah (točkah), ki nimajo fizikalne vrednosti.

Za katero vrsto števcev se naj odločimo?

Odločitev je odvisna predvsem od tega, kako je izvedena napeljava za centralno ogrevanje. V stavbah, kjer ima vsako stanovanje svojo zanko centralnega ogrevanja (to pomeni, da se lahko z enim ventilom zapre dovod toplote za celotno stanovanje), je možna in tudi priporočljiva uporaba kalorimetrov. Ti namreč neposredno izračunavajo porabljeno energijo (na podlagi pretoka in razlike med vstopno in izstopno temperaturo vode) in nanje ne vpliva število, vrsta in velikost radiatorjev v stanovanju. Tudi če se uporabnik odloči za zamenjavo radiatorjev, ni potrebno pri kalorimetru ničesar spreminjati. 

Kadar pa napeljava za centralno ogrevanje teče navpično (npr. iz spalnice v pritličju v spalnico v prvem nadstropju in potem v drugo nadstropje), bi bilo treba kalorimetre namestiti na cevi v vsakem prostoru. Takšna rešitev bi bila nepraktična in predvsem draga, zato se v takih stavbah uporabljajo enostavnejši in cenejši delilniki toplote, ki se namestijo na vsak radiator.

Ali bomo po namestitvi števcev plačevali za ogrevanje manj?

Števci samo merijo porabo energije. Ob nespremenjenem ravnanju uporabnikov in enaki porabi kot prej, bodo seveda tudi stroški ostali enaki. Pomembna vloga števcev pa je v tem, da uporabnike spodbujajo k bolj razumnemu ravnanju z energijo. Tako je bolj smotrno, da uporabniki, kadar je pretoplo, raje zapro ventile kot odprejo okna. Stanovanj ni dobro ogrevati pretirano, raje se odločite za dodatno toplotno izolacijo stavbe, menjavo oken ipd.. Dokler ogrevanje plačujejo vsi enako npr. po kvadraturi, pa za takšne ukrepe ni posebnega zanimanja, češ »tudi če sam ravnam varčno, sosed pa razsipno, plačava oba enako«. 

Ali nujno potrebujemo termostatske ventile?

Avtomatično uravnavanje temperature je vsekakor zelo priporočljivo. Preprečuje namreč pregrevanje ali ohlajevanje stanovanja, kar se lahko zgodi pri ročnem uravnavanju in s tem pomaga k varčnejši rabi energije. Uporabo termostatskih ventilov priporočamo v stavbah, kjer so nameščeni delilniki na vsakem radiatorju. Kjer se poraba meri s kalorimetri, pa je smiselna uporaba sobnega regulatorja, ki je povezan z glavnim ventilom na napeljavi za stanovanje. 

Kako delujejo termostatski ventili in kako sobni regulator?

Namen delovanja je pri obojih enak: ko je v prostoru dosežena željena temperatura, zaprejo dovod vroče vode in tako prekinejo nadaljnje ogrevanje. Ko temperatura v prostoru nekoliko upade, se dovod spet odpre in prostor se ponovno segreva. Termostatski ventil uravnava toploto na vsakem radiatorju posebej, sobna regulacija pa zapre glavni ventil in tako prekine kroženje vode in s tem ogrevanje ter porabo energije za celotno stanovanje. 

Kakšen je vpliv na porabo, če so radiatorji prekriti ali pred njimi visijo zavese?

Po splošnih priporočilih za varčevanje z energijo naj bodo radiatorji čim bolj prosti, da lahko segret zrak nemoteno kroži po prostoru. Že tanjša zavesa, ki visi pred radiatorjem do tal, bo motila pretok toplega zraka. Če je pred radiatorji postavljeno pohištvo, so zastrti z debelimi zavesami ali se na njih suši perilo, se toplota zadržuje ob radiatorju, v ostalem delu prostora pa je hladno. V takšnih primerih se več toplote izgubi tudi skozi okna in skozi stene. Števci pa seveda beležijo porabljeno energijo ne glede na to, kako je bila toplota razporejena po prostoru. To velja za vse števce, tako kalorimetre kot delilnike

Koliko lahko ogrevam stanovanje, da dosežem minimalno porabo.

Če uporabljate našo aplikacijo za spletni pregled porabe, lahko mejno porabo izračunate iz objavljenih podatkov ali pa izračun naročite. Za tekoči mesec je nemogoče točno predvideti mejo porabe, saj je odvisna od porabe vseh uporabnikov v stavbi. Za orientacijo lahko uporabite podatke iz prejšnje kurilne sezone za mesec s približno enakimi temperaturami. 

Čemu so namenjeni korekcijski faktorji pri obračunu ogrevanja?

Uporabo korekcijskih faktorjev predpisuje pravilnik. Njihov namen je, da se zmanjšajo razlike, ki nastajajo zaradi različne lege stanovanj. Za primer vzemimo stavbo, v kateri so vsa stanovanja enako velika in vsa ogrevana na isto temperaturo. V takem primeru bi moral biti strošek ogrevanja za vse enak. Vemo pa, da stanovanje v pritličju, kjer so tla hladna, porabi veliko več energije, da doseže enako toploto kot stanovanje nad njim. Večja poraba je tudi v zadnji etaži, kjer toplota prehaja skozi strop navzven. Stanovanje, ki ima okna obrnjena na jug, bo ob lepem vremenu sonce bolj ogrelo kot tisto, ki ima večino oken na severni strani. S primerno izbranimi korekcijskimi faktorji se te razlike odpravijo, tako da imajo vsi uporabniki enako izhodišče pri obračunu stroškov za ogrevanje.

Kako se določijo korekcijski faktorji?

Korekcijski faktorji se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Če se pri delitvi ogrevanja že uporabljajo korekcijski faktorji po pravilniku iz leta 2005 ali 2010 in na objektu ni bilo sprememb, ki bi vplivale na potrebe po ogrevanju (izolacija fasade, podstrešja, menjava oken in podobno), se lahko ti faktorji uporabljajo do leta 2025. 

Kako se obračuna voda?

Način razdelitve vode v večstanovanjskih stavbah je določen s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb. Za stanovanja, ki imajo vgrajene veljavne vodomere, se pri delitvi upošteva mesečni odčitek oziroma poraba. Med stanovanja, ki nimajo števcev, se voda razdeli na podlagi prijavljenega števila oseb.

Ali moj števec za vodo pravilno meri porabo?

To lahko preverite tako, da zapišete trenutno stanje števca. Vse pipe naj bodo zaprte, pralni in pomivalni stroj pa izključena. Natočite določeno količino vode, npr. 3 ali 5 litrov, ki jo izmerite z merilno posodo. Poglejte stanje na števcu. Povečalo se je točno za toliko, kolikor vode ste iztočili.

Zakaj imamo večjo porabo vode, če nismo ničesar spreminjali ali smo bili celo odsotni?

Za nenadno povečanje porabe je večinoma kriv WC kotliček. Če slabo tesni, lahko na mesec izteče celo 10 ali več m3 vode, ne da bi bili na to sploh pozorni. Če se zaskoči tipka na kotličku, pa lahko v enem mesecu izteče celo več kot 300 m3 vode. Da bi se izognili takšnim neprijetnim presenečenjem, priporočamo, da redno kontrolirate delovanje kotlička, ob daljši odsotnosti pa zaprete glavni ventil. 

Števci še popolnoma v redu delujejo. Zakaj jih je treba zamenjati?

Obdobje in način rednega overjanja števcev predpisuje Zakon o meroslovju. Števci, ki niso overjeni v skladu s predpisi, se ne smejo upoštevati pri delitvi stroškov (podobno je z avtomobilom, ki brez veljavnega tehničnega pregleda ne sme na cesto, tudi če sicer brezhibno deluje).

Ker pa je cena za umerjanje individualnih števcev skoraj enaka kot cena novega števca, je ob poteku veljavnosti bolj smiselno števec zamenjati z novim in se tako izogniti dodatnim stroškom v primeru, če umeritev ne bi bila mogoča. 

Kaj je podaljšana garancija?

Podaljšana garancija ponuja možnost, da se ob ustreznem mesečnem doplačilu osnovna garancija podaljša na celoten čas veljavnosti števcev. Tako v naslednjih 5ih ali 10ih letih, glede na vrsto merilnika, ni nobenih stroškov v primeru okvare. S sklenitvijo podaljšane garancije prevzamemo tudi skrb, da vas pred potekom veljavnosti števcev pravočasno obvestimo in če se pogodba podaljša za naslednje obdobje, števce tudi zamenjamo brez doplačila.