Pregledi stavb s termovizijsko kamero


Termovizijska oz. termografska kamera prikaže kar človeškim očem ni vidno. Termovizijske kamere zaznajo infrardeče sevanje, ki ga oddajajo vsi objekti okrog nas. Slika, ki jo posname termovizijska kamera, je sestavljena iz barvne palete, katera pokaže temperaturno sliko slikanega objekta. Ker so pregrevanje ali velike razlike v temperaturi pogosto znak, da je z neko opremo ali zgradbo nekaj narobe, je infrardeča slika termovizijske kamere  postala nepogrešljiv pripomoček pri vzdrževanju, iskanju napak oziroma pregledih na mnogih področjih. Na ta način vam znižujemo stroške vzdrževanja, povečujemo življenjsko dobo opreme ter produktivnost vašega dela.

Vir: spletna stran Montaža Kotnik