Vodomeri

Vodomeri so merilniki, ki merijo porabljeno vodo in nam omogočajo pravičnejše plačilo. Z vgradnjo le-teh se izognemo nesoglasjem med sosedi, zmanjšujemo negativne vplive na okolje in varčujemo z vodo, ki je vsak dan dražja dobrina.