Plačilo po porabi

Pri manjši porabi energije plačate manj! 

Uvedba števcev, merjenje porabe in delitev stroškov po porabi lahko prinesejo porabnikom velike spremembe v stroških v primerjavi z delitvijo stroškov po kvadraturi oziroma po osebah.

Z merilnimi napravami lahko spremljamo svojo porabo in ugotovimo, kje so še možni prihranki. Varčnejši porabniki lahko tako vplivajo na višino stroškov in ob manjši porabi tudi prihranijo.

Kaj potrebujete?

Strokovnjaki podjetja Rasting uredimo vse potrebno.

Udobno in enostavno - odčitavanje porabe na daljavo

Stanje števcev in s tem podatke o porabi toplotne energije in vode odčitavamo elektronsko. Da nimate skrbi in dela z mesečnim popisom porabe, vam zagotavljamo odčitavanje dejanske mesečne porabe kar na daljavo.

Spletni dostop - za lažji nadzor nad stroški

Prevzemite nadzor nad stroški v svoje roke z ažurnimi informacijami o porabi! Natančno merjenje in sprotno spremljanje porabe toplotne energije in vode vam omogočamo tudi preko spletne aplikacije ProKOM, ki je dostopna na www.moja-poraba.si. Aplikacija nudi vsaki stranki informacije o odčitanih stanjih števcev toplotne energije in vode za svoje stanovanje in skupne podatke za stavbo.

Transparentni in pregledni obračuni

S kakovostnimi merilnimi napravami, zanesljivo ekipo na terenu in v pisarni zagotavljamo preglednost in transparentnost. Upravnik prejme mesečno poročilo z vsemi podatki uporabljenimi pri delitvi stroškov, na voljo pa je tudi spletni vpogled.