Obračun z analitiko porabe

V večstanovanjskih stavbah predstavlja enega višjih stroškov porabljena voda, ki se porabi na celotni stavbi - ključen izziv je, kako razdeliti to porabo in z njo povezane stroške med posamezne stanovalce. Ena od možnosti je razdelitev stroškov porabljene vode po tim. pavšalu – to pomeni po številu prijavljenih oseb v posameznem stanovanju. Ta možnost se je pogosto izkazala za neprimerno:

Obstaja pa tudi druga, boljša rešitev – to je merjenje porabe vode na podlagi vgrajenih vodomerov v posameznih stanovanjih in razdelitev vodarine glede na porabo števcev. 

Za vse vrste delitev vodimo arhiv podatkov in lahko po želji naročnika pripravimo dodatne informativne izračune in analize, kot npr. primerjavo porabe v različnih obdobjih. Skozi evidenco o porabi lahko tudi ugotovimo odstopanja, ki lahko kažejo na iztekanje vode in s hitrim ukrepanjem preprečimo nastanek večje škode.