Energetski pregledi stavb

Energetski pregled stavb je natančen in detajlen popis energetskih podatkov o delovanju stavbe, analiza le-teh in izdelava predloga, ki vključuje ustrezne ukrepe za izboljšanje energetskega delovanja stavbe. Energetski pregled stavb zajema sledeče: