Izdelava oz. obnova vodovodne in toplotne inštalacije

Da kar najbolje služijo svojemu namenu, morajo biti vodovodne in toplotne inštalacije redno vzdrževane. Delna ali celotna predelava pa je pogosto potrebna tudi, kadar se obnavljajo posamezni prostori, predvsem kopalnice in kuhinje. 

Nestrokovni posegi lahko kasneje povzročijo veliko težav in tudi škode, zato prepustite izvedbo strokovnjakom in mojstrom z izkušnjami ter ustrezno opremo. Z ekipo lastnih monterjev in z uporabo najnovejših materialov izvedemo vzpostavitev nove instalacije, kakor tudi delno ali celotno obnovo.