Korekcijski faktorji

Se v vaši stavbi korekcijski faktorji še ne uporabljajo? Ste na novo izolirali fasado, podstrešje ali klet? Niste zadovoljni z dosedanjimi okvirno določenimi faktorji? Nudimo vam strokovno in cenovno ugodno izdelavo korekcijskih faktorjev v skladu z veljavno zakonodajo.

Korekcijski faktorji so uveljavljen in preizkušen način za pravičnejšo delitev stroškov ogrevanja glede na manj ugodne lege posameznih stanovanj. Znano statistično dejstvo je namreč, da se v stanovanjih z manj ugodno lego porabi več energije za doseganje iste temperature kot v stanovanjih z bolj ugodno lego. Z uporabo korekcijskih faktorjev pa se izenači vpliv lege in s tem tudi strošek ogrevanja, če gre za enako velika stanovanja, ki se ogrevajo na enako temperaturo.

Korekcijski faktorji se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice.

Korekcijski faktor za vsak posamezni del se izračuna tako, da se toplotne izgube vseh posameznih delov preračunajo na m2 ogrevane površine. Tako preračunane toplotne izgube posameznega stanovanja se primerjajo s toplotnimi izgubami referenčnega (najbolj ugodnega) stanovanja v stavbi.

Korekcijski faktorji se ponovno določijo, če se izvedejo posegi na zunanjem ovoju stavbe, ki vplivajo na celotne toplotne izgube.

Korekcijski faktorji za stanovanjsko stavbo

Št. stan. ID Tip stan. Površina (m2) Toplotne izgube (kWh/a) specifične topl. izgube (kWh/m2a) Korekcijski faktor (K)
1 14P-V 74,84 5870,02 78,43 0,52
2 14P-Z 74,84 5204,59 69,54 0,59
3 14N-V 74,84 3581,48 47,86 0,85
4 N-J 38,14 1896,32 49,72 0,82
5 14N-Z 88,84 3836,22 43,18 0,95
6 14M-V 74,84 6122,35 81,81 0,50
7 M-J 38,14 2345,75 61,50 0,66
8 14M-Z 88,84 6596,56 743 0,55
1 15P-V 74,84 5346,24 71,44 0,57
2 15P-Z 74,84 6039,49 80,70 0,51
3 15N-V 74,84 3057,69 40,86 1,00
4 N-J 38,14 1896,32 49,72 0,82
5 15N-Z 88,84 4671,12 52,58 0,78
6 15M-V 74,84 5598,56 74,81 0,55
7 M-J 38,14 2345,75 61,50 0,66
8 15M-Z 88,84 7431,46 83,65 0,49