Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 – »PRIZ 17-18«

Namen operacije »PRIZ 17-18« je izboljšati konkurenčnost podjetja preko procesnih izboljšav (prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov) in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0.

Naziv operacije: »Optimizacija poslovnih in logističnih procesov«

Cilji operacije:

- Optimizacija poti in materiala.

- Avtomatizacija pisarniškega poslovanja.

- Strankam prijazno poslovanje z interaktivnim dostopom.

Celotna vrednost operacije: 28.000,00 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 14.000,00 EUR. Več na www.eu-skladi.si