Učinkovit management stavb in doma

Energija, varnost in funkcionalno delovanje stavbe, v kateri delamo ali bivamo, so osnovne življenjske dobrine in mi jih potrebujemo. Vendar je tako njihovo delovanje kot tudi strošek moč obvladovati. 

Podjetje Rasting že od leta 1991 omogoča uporabnikom nadzor porabe in zmanjšanje stroškov in sodi med slovenska podjetja z najdaljšo tradicijo na področju vgradnje števcev in merjenja porabe. 

Danes zagotavljamo celovite storitve na področju učinkovitega managementa z vodnimi in toplotnimi viri, stroškovno in funkcionalno ustreznega upravljanja večstanovanjskih in poslovnih stavb ter zasebnih hiš, vse od načrtovanja, montaže, vzdrževanja, pa do odčitavanja in delitve stroškov porabe vode in toplote. Poskrbimo za izgradnjo ali obnovo inštalacij, vgradnje števcev, delilnikov, kotlovnic, analitiko porabe in manjša hišna popravila. Več kot 10.000 zadovoljnih strank je dokaz naše strokovnosti in dobro opravljenega dela. 


Pogled v prihodnost – skrb za okolje 

Naša odgovornost je, da energijo uporabljamo varčno, še posebej vodo. Voda je ključni naravni vir za vse nas. Naj nam ne bo vseeno - porabljajmo jo smotrno! Ogrevanje v gospodinjstvih ima velik vpliv na obremenjevanje okolja preko emisij toplogrednih plinov. Manjša poraba toplote, zaradi merjenja porabe, prispeva poleg znižanja stroškov tudi k manjšemu obremenjevanju okolja z zmanjšanjem emisij CO2.  

Naredimo vsi skupaj nekaj za ohranjanje okolja za prihodnje generacije.