Učinkovit nadzor porabe vode in toplote

Energija, varnost in funkcionalno delovanje stavbe, v kateri delamo ali bivamo, so osnovne življenjske dobrine in mi jih potrebujemo. Vendar je tako njihovo delovanje kot tudi strošek moč obvladovati. 

Podjetje Rasting omogoča uporabnikom nadzor porabe vode in toplote in zmanjšanje stroškov ter sodi med slovenska podjetja z največjo kakovostjo na področju vgradnje števcev in merjenja porabe. 

Danes zagotavljamo celovite storitve na področju učinkovitega ravnanja z vodnimi in toplotnimi viri. Stroškovno in funkcionalno poskrbimo vse od načrtovanja, montaže, vzdrževanja, pa do odčitavanja in delitve stroškov porabe vode in toplote. Poskrbimo za izgradnjo ali obnovo inštalacij, vgradnje števcev, delilnikov, kotlovnic, analitiko porabe in manjša hišna popravila. Prav tako pa našim strankam in ostalim kupcem že od vsega začetka nudimo kakovostne produkte podjetja Siemens. Več kot 13.000 zadovoljnih strank je dokaz naše strokovnosti in dobro opravljenega dela. 


Pogled v prihodnost – skrb za okolje 

Naša odgovornost je, da energijo uporabljamo varčno, še posebej vodo. Voda je ključni naravni vir za vse nas. Naj nam ne bo vseeno - porabljajmo jo smotrno! Ogrevanje v gospodinjstvih ima velik vpliv na obremenjevanje okolja preko emisij toplogrednih plinov. Manjša poraba toplote, zaradi merjenja porabe, prispeva poleg znižanja stroškov tudi k manjšemu obremenjevanju okolja z zmanjšanjem emisij CO2.  

Naredimo vsi skupaj nekaj za ohranjanje okolja za prihodnje generacije.