Kalorimetri in delilniki toplote

Kalorimeter je števec za merjenje porabe toplote, ki ga lahko namestimo tam, kjer ima vsak dovod toplote, ki povezuje vse radiatorje v enoti. Nameščen je pred vhodom v stanovanje. Podatki porabe, ki jih prikazuje, so izraženi v porabljenih kWh toplotne energije.


Delilniki toplote so indikatorji, ki omogočajo delitev toplote v stavbi na posamezne odjemalce v ogrevalnih sistemih s centralno oskrbo ogrevanja, kjer namestitev kalorimetrov ni mogoča. Delilniki so elektronske naprave, ki so nameščeni na radiatorje s posebnimi pritrdilnimi elementi.