Želite informacije o porabi, ceni ali načinu delitve vode ali toplote?

Za to, da se poraba vode in toplote obračunava in plačuje po porabi, sodeluje več podjetij. Vsak opravi svoj del dela in vsak vam bo dal najboljše informacije s svojega področja.

Vprašajte vse, kar vas zanima. Bodite informirani, da boste vi nadzirali stroške in ne stroški vas.

RASTING  – podjetje za odčitavanje in obračun stroškov vam vgrajuje in odčitava stanovanjske števce in izračunava deleže (%) stroškov za ogrevanje po predpisani metodologiji in po sporazumu med etažnimi lastniki. Zato vam lahko pojasni:

  • vašo porabo (poraba po posameznih stanovanjskih števcih)
  • ali imajo vsa stanovanja števce
  • način izračuna deležev (%) porabe 

Upravnik skrbi za delovanje stavbe in vodi evidenco o stavbi.

Podatke o kvadraturi stanovanj, številu oseb in vse spremembe posreduje distributerju vode ali toplote in podjetju za odčitavanje in obračun.

  • Stanovalci lahko pri upravniku dobijo informacije o
  • obračunski kvadraturi za stanovanje in celo stavbo
  • številu oseb, ki se vodi za posamezno stanovanje in za stavbo

Distributer vode ali toplote dobavlja vodo ali vir energije in skrbi za omrežje do postaje v stavbi. V pristojnosti distributerja vode ali toplote so tudi glavni števci.

Zato boste pri distributerju dobili vse odgovore na vprašanja o

  • porabi glavnega števca (celotne stavbe)
  • ceni vode ali toplote
  • režimu ogrevanja in dobavi toplote
  • vsebini vašega računa za vodo ali toploto

Za dodatno grafično pojasnilo si oglejte sliko.